Zeg nee i.p.v. ja

Hier enkel tips om gemakkelijker nee te zeggen, maar wees je ervan bewust dat moeilijk nee kunnen zeggen vaak een vastgeroest patroon is dat je via coaching kan doorbreken.

HET IS BEST OK OM NEE TE ZEGGEN.

Wanneer je nee zegt, zeg je nee tegen een vraag, niet tegen de persoon zelf. Besef dus dat je niet die persoon afwijst, maar wel de vraag. Vraag je ook eens af wat erger is: dat de ander teleurgesteld is en op zoek moet naar een andere oplossing, naar iemand die wel ja zegt op zijn vraag, of dat jij een belofte niet kan nakomen? Het is dus best OK om neen te zeggen.

JIJ BEPAALT JOUW PLANNING.

Telkens je geen nee zegt wanneer je dat beter wel doet, breng je jezelf in moeilijkheden. Je zegt ja tegen de ander, maar nee tegen jezelf! Want elke keer je ja zegt tegen iets waar je liever nee tegen zegt, zeg je nee tegen iets wat je wel wil. Besef ook dat iemand die altijd ja zegt, hoogstwaarschijnlijk zijn beloftes niet (allemaal) nakomt. En die reputatie wil je niet hebben, toch?

NEE HOEFT NIET DEFINITIEF NEE TE ZIJN.

Het klinkt misschien raar, maar probeer eerst ‘ja’ te zeggen, maar wel alleen als je de vraag echt met 'ja' wil beantwoorden maar er bijvoorbeeld op dit moment geen tijd voor hebt. Zeg dan iets in de zin van: “Ik wil dit werk zeker uitvoeren. Momenteel is dit niet mogelijk door de hoeveelheid werk. Ik kan dit later inplannen, dan ben je zeker dat het ook op een kwalitatieve manier wordt uitgevoerd.” Op die manier kan je van een huidige ‘nee’ een toekomstige ‘ja’ maken. Probeer het woordje ‘maar’ te vermijden (dus niet: ik wil het werk uitvoeren, maar…); hou het positief voor de andere.

BIED HULP BIJ ‘NEE’

Als je 'nee' wil zeggen en het daar moeilijk mee hebt, kan je er een 'nee ik niet, maar x wel' van maken. Op die manier help je de andere verder, want je biedt hem een oplossing aan. Hij zal zich niet in de steek gelaten voelt door je ‘nee’ en zal de hulp die je aanbiedt waarschijnlijk wel als een positief antwoord beschouwen.